För att garantin ska vara giltig ska varan ha hanterats i enlighet vad som kan anses som normalt för produkten. Garantiåtagandet gäller inte om produkten brukats på ett felaktigt sätt. Kvitto eller annat dokument som kan styrka att varan är köpt och betald direkt hos FIG Sportfiske gäller som garantibevis. Spara därför alltid ditt kvitto/faktura under hela garantitiden.

Fel som visar sig inom sex månader från inköpsdatum anses vara fel som fanns när varan köptes, om inte vi kan bevisa annat. Fel som visar sig senare, är det köparen som ska bevisa att felet fanns när varan såldes. Det är inte fel på varan om den blivit sämre på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.